2013 Tres Chic Fashion Show

2013 Tres Chic Fashion Show

Rehearsal & Pre-Show

Rehearsal & Pre-Show

Portraits

Portraits

ENT - Singer

ENT - Singer

ENT - Burlesque Noir

ENT - Burlesque Noir

ENT - DMX Dancers

ENT - DMX Dancers

Jason J. Carter

Jason J. Carter

CoCo Montrese

CoCo Montrese

ENT - Carmen Carrera

ENT - Carmen Carrera

Autumn (name?)

Autumn (name?)

Andrea David Bentley

Andrea David Bentley

DeVil (name?)

DeVil (name?)

Justine Desiree Marsing

Justine Desiree Marsing

Blake Elizabeth Lewis

Blake Elizabeth Lewis

Carli Rian Moore

Carli Rian Moore

Leon Garcia

Leon Garcia

Estevan Apodoca

Estevan Apodoca

Edwin Abeyta

Edwin Abeyta

Lexi Castle

Lexi Castle

Carly Bel-Air

Carly Bel-Air

Kelly McDowell

Kelly McDowell

Caroline Federici

Caroline Federici

Johnnie Taylor Trujillo

Johnnie Taylor Trujillo

Amanda Sanchez

Amanda Sanchez

Jacqueline Duran

Jacqueline Duran

Jessica Farr

Jessica Farr

Candace Sandoval

Candace Sandoval

Grizelda Quintana

Grizelda Quintana

Catherine Compton

Catherine Compton

Santiago Vega

Santiago Vega

Anthony Jarvis

Anthony Jarvis

Kenneth Mcglothin

Kenneth Mcglothin

Nicholas Fleming

Nicholas Fleming

David Trujillo

David Trujillo

unk name 1

unk name 1

unk name 2

unk name 2

unk name 3

unk name 3

unk name 4

unk name 4

unk name 5

unk name 5

unk name 6

unk name 6

unk name 7

unk name 7

unk name 8

unk name 8

Melissa Calhoun

Melissa Calhoun

unk kid 2

unk kid 2

unk kid 3

unk kid 3

unk name 9

unk name 9

unk name 10

unk name 10

unk name 11

unk name 11

unk name 12

unk name 12

unk name 13

unk name 13

unk name 14

unk name 14

unk name 15

unk name 16

unk name 17

unk name 18

unk name 19

unk kid 4

unk kid 4

unk kid 5

unk kid 5

unk kid 6

unk kid 6